اموزش زبان انگلیسی

اموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان و کودکان گروهی خصوصی
هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
ظرفیت: 5 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/8/19
کد دوره : r824536107 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/8/19 تاریخ پایان دوره : 1397/8/19
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

Podcast

اهداف دوره :

یادگیری زبان انگلیسی

مفاد درسی :

American file family and friends

اموزش زبان انگلیسی
محل برگزاری
مدرسان