آموزش زبان انگلیسی

زمان و روز تشکیل کلاس با شاگرد خصوصی هماهنگ میشود

  • ظرفیت: 5
  • هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

تاریخ ثبت : 1397/08/22 کد دوره : r617582940
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/01 تاریخ پایان دوره : 1397/11/30

جلسه اول شرکت کننده تعیین سطح میشود.

آموزش زبان به کودکان و بانوان با هر سنی