آموزش زبان انگلیسی

زمان و روز تشکیل کلاس با شاگرد خصوصی هماهنگ میشود
هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
ظرفیت: 5 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/8/22
کد دوره : r617582940 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/1 تاریخ پایان دوره : 1397/11/30
پیش نیاز :

جلسه اول شرکت کننده تعیین سطح میشود.

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آموزش زبان به کودکان و بانوان با هر سنی

مفاد درسی :

آموزش زبان انگلیسی
محل برگزاری
مدرسان